ایران   ایران   ایران   ایران


تماشای ایران و تاریخچه ایران | درباره ایران بیشتر بدانیم

غربی آسیا ٬ در منطقهٔ خاورمیانه ٬ شمال دریای کاسپین ٬ جنوب دریای پارس
پهناوری : 1648195 کیلومتر مربع (هجدهمین کشور بزرگ جهان)
جمعیت : 82472000 تا سال 1399 که هر سال حدود یک میلیون نفر بر آن افزوده میشود.
ذخایر اثبات شده نفت ایران در خلیج فارس : 130.7 میلیارد بشکه در سال 2003 (اطلاعات سیاسی اقتصادی 209-210)
امید به زندگی : در زنان 88سال و در مردان -85سال

1/
ایران اسلامی / جمهوری اسلامی ایران : در شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان، و ترکمنستان؛ در شرق با افغانستان و پاکستان؛ و در غرب با ترکیه و عراق مرز زمینی دارد و همچنین دارای مرز دریایی در شمال با دریای خزر و در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان است، که دو منطقهٔ نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند.اسلام دین رسمی، تشیع مذهب رسمی است ولی دین باستانی زرتشتی و مسیحی و یهودی نیز در ایران قانونی می باشد. فارسی زبان رسمی ایران است. ایران به عنوان یک سرزمین و یک ملت دارای تاریخی کهن است و یکی از تاریخی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود که در شکل گیری پایه های فرهنگی و تمدنی جهان نقش اصلی را ایفا نموده است.ایران به واسطه قرار گرفتن در منطقهٔ میانی اوراسیا دارای موقعیتی راهبردی است. این کشور از اعضای سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، اوپک و سازمان اکو است. ایران یک قدرت منطقه‌ای در جنوب غربی آسیا است و جایگاهٔ مهمی را در اقتصاد جهانی به دلیل در اختیار داشتن صنعت نفت، صنعت پتروشیمی و گاز طبیعی برای خود بدست آورده‌است

ریشه نام ایران
واژهٔ ایران در فارسی باستان «آئیریانا» (airya) و در فارسی میانه به شکل «اِران» (erān) بوده، و برگرفته از شکل‌ قدیمی «airya nama» و به معنای «سرزمین مردمان اصیل» است.واژهٔ «آریا» در زبان‌های اوستایی، فارسی باستان و سنسکریت به ترتیب به شکل‌های «اَیریه» (airya)، «اَریه» (āriya)، «آریه» (arya) بوده /

شعرهای شاید مصرع اول کمی درووری!!!!!!
هنر نزد ایرانیان است و بس                     ندادند شیر ژیان را به کس
همه یکدل انند و یزدان شناس                 به نیکی ندارند از بد هراس
سیاوش منم نه از پریزادگان                         از ایرانم از شهر آزادگان
که ایران بهشت است یا بوستان      همی بوی مشک آید از بوستان
ندانی که ایران نشست من است      جهان سر به زیر دست من است
دریغ است که ایران ویران شود           کنام شیران و پلنگان شود
همه جای جنگی سواران            بدی نشستن گه شهریاران بدی
چو ایران نباشد تن من مباد           بر این بوم و بر زنده یک تن مباد
همه روی یکسر به جنگ آوریم         جهان بر بد اندیش تنگ آوریم
ز بهر بر و بوم و پیوند خویش         زن و کودک وخرد و فرزند خویش
همه سر به تن کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

همه عالم تن است و ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل
چونکه ایران ٬ دل زمین باشد دل ز تن ٬ به بود یقین

 

ایران تخت جمشید

ایران تخت جمشید

 

سرزمین ایران یکی از گهواره های تاریخ و تمدن بشری محسوب می شود که همیشه صحنه ساز دلاوری ٬ مردانگی ٬ تمدن ٬ فرهنگ و پیشرفت بوده است . اگر بر اوستا ٬ ودها ٬ تورات ٬ خداینامه ٬ تاریخ مسعودی ٬ طبری و دیگر کتب اسلامی و دینی ایرانی نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که همگی تاریخ و تمدن را از ایران زمین آغاز کرده اند . این ایران همان فلات ایران است که آشور و بابل و سومر و اکد و پارس و پارت و ماد را شامل می شود . رابرت ویزون می نویسد که سر آغاز تمدن ایران تا پانزده هزار سال پیش باز میگردد . کرونین تمدن ایران را از تمدن کهن مصر نیز قدیمی تر می داند . پرفسور اسمیت می گوید که ایرانیان بی گمان نخستین آموزگاران جهان بوده اند و آنچه مردمان دیگر دارند از ملت ایران آموخته اند ( ایران در پس پرده تاریخ ٬ ص 13 ) . به گفته پرفسور هولدن برگ در پی بازدید از ایران و پژوهشهای ایرانشناسی خود گفت : تمدن ایران بسیار فراتر از آنچیزی است که مورخین غربی برای ما نگاشته اند . مرزهای این تمدن کل خاورمیانه و حتی بخشهای زیادی از آسیا و قسمتی از اروپا را تحت نفوذ خود داشته است . سلسله های کهن حکومتی در ایران بزرگ که در تاریخ مکتوب برای ما باقی مانده است شامل این حکومتها می شود.

ایران تخت جمشید

ایران تخت جمشید

 

سلسله های  پادشاهی در ایران پیش از اسلام
• ایلامیان (بیش از ۳۲۰۰ سال پ. م. – ۵۳۹ پ.م.)
• ماد (آغاز قرن هشتم پ. م. – ۵۵۰ پ. م.) «نخستین پادشاهی آریایی‌ها در ایران» ؛ بنیان‌گذار دیاکو ؛ پادشاه نامدار هووخشتره
• هخامنشیان (۵۵۹ پ. م. – ۳۳۰ پ. م.) بنیان‌گذار کوروش کبیر ذوالقرنین !
• سلوکیان (۳۳۰ پ. م. – ۱۲۹ پ. م.) بنیان‌گذار سلوکوس یکم
• اشکانیان (۲۵۶ پ. م. – ۲۲۴ م.) «استقلال ایران از سلوکیان» ؛ بنیان‌گذار اشک یکم ؛ شهریاران بزرگ مهرداد یکم و ارد یکم
• ساسانیان (۲۲۴ م. – ۶۵۲ م.) بنیان‌گذار اردشیر بابکان ؛ شهریاران بزرگ شاپور یکم، شاپور دوم و انوشیروان

سلسله های پادشاهی بعد از اسلام
• طاهریان (۲۰۶ – ۲۵۹ ه. ق.) بنیان‌گذار طاهر بن حسین ذوالیمینین
• صفاریان (۲۶۱ – ۲۸۷ ه. ق.) بنیان‌گذار یعقوب بن لیث صفاری
• سامانیان (۲۶۱ – ۳۸۹ ه. ق.) بنیان‌گذار اسماعیل سامانی
• زیاریان (۳۱۵ – ۴۶۲ ه.ق.) بنیان‌گذار مرداویج پسر زیار
• بوییان (۳۲۰ – ۴۴۰ ه.ق.) بنیان‌گذار عمادالدوله علی
• غزنویان (۳۸۸ – ۵۵۵ ه.ق.) بنیان‌گذار سلطان محمود غزنوی
• سلجوقیان (۴۲۹ – ۵۱۱ ه.ق.) بنیان‌گذار طغرل بیک
• خوارزمشاهیان (۴۷۰ – ۶۱۷ ه.ق.) بنیان‌گذار انوشتکین غرجه
• ایلخانان مغول (۶۵۴ – ۷۳۶ ه.ق.) بنیان‌گذار هلاکو خان
• تیموریان (۷۷۱ – ۹۰۳ ه.ق.) بنیان‌گذار تیمور گورکانی
• صفویان (۹۰۶ – ۱۱۳۵ ه.ق.) بنیان‌گذار شاه اسماعیل یکم
• افشاریان (۱۱۴۸ – ۱۲۱۰ ه.ق.) بنیان‌گذار نادرشاه افشار
• زندیان (۱۱۶۳ – ۱۲۰۹ ه.ق.) بنیان‌گذار کریمخان زند
• قاجار (۱۲۰۹ – ۱۳۴۵ ه.ق.) بنیان‌گذار آقامحمدخان
• پهلوی (۱۳۴۵ ه.ق./ ۱۳۰۴ ه.خ. – ۱۳۵۷ ه.خ.) بنیان‌گذار رضا شاش پهلوی و سررده انگلیس و آمریکا
• جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ ه.خ. – تاکنون) بنیان‌گذار امام خمینی(ره)

کشاورزی در ایران
در ایران رستنیهای بسیار میروید که غالب آنها بومی این سرزمین میباشند. بطور کلی بعلت تنوع اقلیم‚ توزیع گیاهان در ایران بسیار متنوع است. کویرها و بیابانهای مرکزی از جهت گیاهان از تمام نقاط دیگر آسیا فقیرتر است و از طرف دیگر کرانه دریای مازندران که باران فراوان و هوای ملایم دارد سرشار از گیاهان است. در دامنه های شمالی البرز تا ارتفاع 1800 متر درختان گردو‚بلوط‚ افرا‚ روش‚ زبان گنجشک‚ نارون‚ سرو‚ لالکی‚ شمشاد‚ و کرتوجود دارد و بهترین مناطق جنگلی ایران در این ناحیه میباشد. درخراسان و آذرآبادگان‚ لرستان‚ کردستان‚ کرمانشاهان‚ اصفهان‚کهکیلویه فارس‚ کوههای بختیاری و کرمان نیز مناطق جنگلی وجوددارد. از گیاهان دانه دار پنبه‚ بزرک‚ کنجد‚ کرچک روغن استخراج میشود. از گیاهان و بوته های وحشی صمغهای گوناگون کتیرا‚ سقز‚سریش‚ انقوزه بدست می آید. از گیاهان رنگی‚ نیل‚ روناس‚ مازو‚حنا‚ زعفران و غیره حاصل میگردد. بسیاری از گلها بومی ایران هستند: لاله‚ گل سرخ‚ علف مشک‚ جنتیانا‚ گل استکانی‚ شقایق‚شمعدانی‚ عطری‚ بنفشه‚ پامچال‚ زنبق‚ ختمی درختی‚ شمشادپیچ ویاسمن و…

حیات وحش در ایران
در جنگلهای البرز‚ ببر‚ پلنگ‚ خرس‚ گراز و جوجه تیغی یافت میشود. روباه‚ یوزپلنگ‚ گرگ‚ شغال‚ سنجاب و خرگوش نیز دراین جنگلها فراوان است. در کویرها و نمکزارها گورخر و در دشت ها آهو‚ در کوهها میش‚ قوچ و بز و در نواحی باطلاقی خرس یافت میشود. حشرات و خزندگان در ایران فراوان است. از جمله پرندگان اهلی‚ مرغ‚خروس‚ اردک‚ غاز‚ کبوتر و بوقلمون‚ و از جمله پرندگان وحشی اردکوحشی‚ درنا‚ بلدرچین‚ خروس کولی‚ کبوتر چاهی‚ توکا‚ سار‚ تیهو‚باقرقره‚ قرقاول‚ کبک‚ قمری‚ چکاوک‚ عقاب‚ باز‚ لک لک‚ قوش‚ قرهقوش‚ قرقی‚ کرکس‚ سبزقبا‚ هدهد‚ حورصید و اقسام گنجشک و جغد است. در رودهای کنار دریای مازندران اقسام فراوانی از ماهیها یافت میشود. مانند: ماهی آزاد‚ ماهی سفید‚ کولی‚ سوف و ماهی خاویار.صید ماهیهای گوناگون خلیج فارس در این اواخر اهمیت پیدا کردهاست.

معادن ایران
ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورهای جهان شناخته شده است که به همین روی متاسفانه همیشه مورد طمع قدرتهای فاسد جهان مانند انگلستان و روسیه قرار داشته است. عمده ترین منابع معدنی ایران معادن نفت و گاز است که قسمت اعظم آن از مسجدسلیمان‚ لالی‚ هفتگل‚ نفت سفید‚ آغاجاری‚گچساران‚ اهواز‚ بندرعباس‚ بینک‚ منه‚ پازنان‚ نفتشاه‚ سراجه و قم استخراج میشود . معادن زغال سنگ‚ بیشتر در نواحی گاجره‚شمشک‚ نسا‚ لولان‚ گرمابدره‚ الیکا‚ گلندرود‚ زیراب‚ سمنان‚شاهرود‚ تربتجام‚ کاشان‚ طرق‚ شمسآباد و کرمان قرار دارد.معادن آهن در اراک‚ ملایر‚ کرمان‚ یزد‚ اصفهان‚ کاشان‚ دامغان‚سمنان‚ خراسان‚ اطراف تهران‚ آذربایجان‚ گیلان‚ زنجان‚ خراسان وجزایر خلیج فارس می باشد. معادن مس در انارک‚ آذربایجان‚اردستان‚ شاهرود‚ زنجان‚ کرمان و معادن منگنز دررباط کریم‚ نائین‚ اردستان‚ اشتهارد‚ و کرومیت در عباس آباد‚شاهرود‚ سبزوار‚ فریمان‚ رباط سفید‚ کرمان و فارس. و طلا در موته و کردستان موجود است .گوگرد در سمنان و نواحی خلیج فارس. و فیروزه در خراسان که فیروزه نیشابور از قدیم مشهور بوده است. و همچنین معادن سنگ مرمر در یزد‚ و گائولن در حوالی دماوند‚ نطنز‚ مرفه‚ ساوه‚ آباده‚علی آباد قم‚ و خاک سرخ در جزیره هرمز‚ گناباد‚ بجستان‚ رطون‚نهاوند. و سنگهای ساختمانی‚ گرانیت‚ بازالت و گچ و آهک در غالب نقاط ایران وجود دارد.

مردم و زبان ایران
نژاد آریایی است که برخی معتقد هستند که ایران زادگاه آریاییان است و آنان به این سرزمین مهاجرت نکرده اند و برخی دیگر معتقدند که در حدود اواسط هزاره دوم قبل از میلاد به ایران وارد شدند و در طی تاریخ با اقوام مختلف عرب و ترک و غیره درآمیخت و نژاد ایرانی به معنی اخص از اعقاب این آریائیها محسوب میشود. زبان رسمی ایران فارسی است که نه فقط در ایران بلکه از کوههای زاگرس تا پامیر وسیردریا گسترش دارد و بالغ بر دویست میلیون ایرانی نژاد را پوشش میدهد. از دلایل اینکه زبان پارسی زبان رسمی ایران است میتوان به این نکات اشاره نمود : به دلیل قدمت بیش از 2500 ساله اش که در کتیبه های تخت جمشید نیز آمده است ٬ ایران تخت جمشید///// مشترک بودن بین همه اقوام ایرانی مانند کرد و لر و بلوچ و آذری و پشتون و تاجیک و ارمنی ٬ غنای ادبیات و گستره جهانی آن که بزرگانی همچون حافظ ٬ سعدی ٬ مولانا ٬ نظامی ٬ رودکی ٬ فردوسی ٬ خیام ٬ عطار ٬ صائب و . . . را در خود جای داده اهمیت فراوانی دارد ٬ شاهنامه گنجینه جهانی است که ابر مرد تاریخ ایران فردوسی بزرگ آن را گردآوری نمود و برای همیشه این زبان را زنده نگه داشت از دلایل این امر است . گویش ها و زبانهای ارزشمند دیگری نیز که همگی از ریشه پهلوی ایران باستان است نیز در ایران موجود است که نیازمند پروش و آموزش آن در میان نسل آینده است ماننده کردی – تالشی – لری – آذری پهلوی و . . .

هنر و معماری ایران اسلامی
ریشه های هنر ایران اسلامی را باید در ادوار پیش از تاریخ این کشور جستجو کرد. از اواسط قرن 19 م. دانشوران و هنرشناسانی در باز یافتن و طبقه بندی این ریشه ها پرداخته اند و هنوز دانشوران وهنرشناسانی به این کار سرگرمند. از آغاز تاریخ ایران بر اثر مهاجرت اقوام متعدد و فتوحات جهانگشایان ایرانی و فرمانروائی متناوب بیگانگان شیوه های گوناگون هنری وارد این سرزمین شده است. این شیوهها همواره با سنتهای دیرین بومی درآمیخته اما تا پایان عهد صفویه 1135 ه . ق. هیچگاه از اصالت آنها نکاسته است. بعکس هنرهای حاضر ایران از این پیوندها نیرو گرفته و بی آنکه خصیصه خود را ببازد گسترش و تکامل پذیرفته است. در عصر شاهان هخامنشی 550 تا 330 ق. م. بابلیان‚ لیدیائیان‚ مصریان و اقوام دیگری که به زیر فرمان کوروش بزرگ درآمده بودند و جانشینان وی بودند در ایجاد فرهنگ هنری که بر پایه بزرگداشت شاهان استوار بود ایرانیان را یاری کردند. با آنکه تاثیر سبک های معماری یونان و مصر و آشور در آثارتخت جمشید آسان به چشم میخورد اما این مکان جهانی با الهام از آنان و طراحی کاملا ایرانی با شکوه هرچه تمام تر و با اصالت آریایی پایتخت امپراتوری 30 کشور جهان شد .
ستونهای باشکوه دوهزار و پانصد ساله پارسه (تخت جمشید) از ستونهای یونانی نازک ترند و شیارهای روی آنها باریکتر و بهم نزدیکتر‚ پایه های بلند و اغلب ناقوسی شکل دارند.سرستونها هر یک بشکل نیم تنه دو نره گاو است که پشت به پشت هم داده اند و گلهای دوازدهپر ساده ای حاشیه وار آنها را زینت بخشیده است. پیکرههای سنگی کاخها گویا و ساده اند و در تراشیدن آنهاواقع پردازی و اندیشه های حماسی با ظرافت و نظمی شگفت بهم تلفیق شده اند. از این قبیل اند نقشهای برجسته خراجگزاران و سربازان و جانوران و گیاهان که در کنار پلکانهای تالار بزرگ کاخ خشایارشاه بر دیوار حجاری شده اند.

 

پرچم ایران در دوره قاجاریه

در دوران قاجار از پرچم شیر و خورشید به عنوان پرچم ایران استفاده می شد. در این زمان نقش یک شمشیر به شیر و خورشید اضافه گردید. برخی منابع افزودن شمشیر به نقش شیر و خورشید را به محمد شاه قاجار بنیانگذار حکومت قاجاریه نسبت می دهند. برخی مستندات و نقاشی ها، یک پرچم چهارگوش قرمز رنگ با دایره ای سفید رنگ در مرکز آن را نشان می دهند که تصویر شیر و خورشید با شمشیر در میانه دایره دیده می شود. در زمان فتحعلی شاه قاجار از دو نوع پرچم قرمز رنگ و آبی رنگ استفاده می شد. پرچم قرمز رنگ دارای نقش شیر و خورشید طلایی رنگ در میانه آن با یک دست در بالای چوب پرچم است. پرچم آبی رنگ با نقش شیر و خورشید طلایی رنگ و یک نیزه در بالای محل اهتزاز است. ایران تخت جمشید

در دوره حکومت محمد شاه جانشین فتحعلی شاه نیز پرچم اصلی ایران یک پرچم چهارگوش با نقش شیر و خورشید بوده است. زمینه پرچم قرمز رنگ بوده است و نقش شیر و خورشید طلایی رنگ است. در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار نیز پرچم ایران همان پرچم شیر و خورشید بوده است. نکته قابل توجه این است که پرچم ایران در این دوران دارای استاندارد خاصی نبوده و تنها تصاویر شیر و خورشید مهمترین جزء آن بشمار می رفته است. در اواخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار پرچم سه رنگ ایران طراحی و استفاده گردید. در این پرچم سه نوار سبز، سفید و قرمز رنگ به پرچم افزوده شد و نشان شیر و خورشید نیز در میانه پرچم و بر روی نوار سفید رنگ دیده می شود. نقاشی های بدست آمده در سال ۱۲۸۲ هجری قمری و همچنین نقاشی کمال الملک در سال ۱۳۰۴ هجری قمری نشان از پرچم سه رنگ ایران دارند. در سال ۱۲۸۹ هجری خورشیدی پرچم ایران دارای استاندارد ۴ به ۷ گردید.

پرچم ایران در دوره پهلوی

در دوران پهلوی پرچم سه رنگ ایران با نشان شیر و خورشید مورد استفاده قرار گرفت. با این تفاوت که تغییراتی در نشان ایجاد شد. چهره خورشید که حالتی زنانه داشت حذف و تنها دارای نور بود. چهره شیر نیز حالت واقعی به خود گرفت. در دوران پهلوی ایران دارای سه نوع پرچم بود. نسبت پرچم ۴ به ۷ بوده و به تناسب موقعیت از پرچمهای مختلف استفاده می شد. پرچم ایران با علامت شیر و خورشید، پرچم سه رنگ و بدون علامت شیر و خورشید که مدتی نیز به عنوان پرچم ملی خوانده می شد و پرچم نظامی ایران شامل پرچم سه رنگ با نشان شیر و خورشید در میانه پرچم بود. در اطراف نشان شیر و خورشید یک شاخه زیتون و یک شاخه بلوط دیده می شد که در بالای نشان با تاج پادشاهی منتهی می شدند.

در دوران سلطنت پهلوی پرچم ایران استانداردهای مشخصی پیدا کرد. نقش دم شیر به حالت S، قرار گیری شمشیر در دست چپ شیر و نگاه شیر متمایل به راست و سمت سر شیر به محل اهتزاز از دیگر مشخصات پرچم است. در سال ۱۳۴۴ هجری خورشیدی استانداردهای پرچم ایران رسمیت یافت و در دهه پنجاه شمسی نیز اصلاحات دیگری به آن افزوده شد.

پرچم ایران

پرچم ایران

پرچم سه رنگ شیر و خورشید در اواخر دوران قاجاریه

پرچم ایران پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ایران برای مدتی پرچم شیر و خورشید مورد استفاده قرار می گرفت. قبل از تصویب پرچم کنونی پرچمی با نشان خورشید در میانه آن و ۲۲ ستاره و ۸ مشت گره کرده به عنوان پرچم جمهوری اسلامی ایران بکار می رفت. این پرچم تنها چند ماه مورد استفاده قرار گرفت و پرچم جدید جایگزین آن شد. نشان پرچم ایران که اکنون مورد استفاده قرار می گیرد در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ به تصویب رسید. در نهایت با طراحی پرچم توسط حمید ندیمی که شامل عبارت الله اکبر بر روی پرچم بود در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۵۹ پرچم کنونی ایران به تصویب رسید. این پرچم نشانگر اسلامی بودن کشور ایران است.

 

پرچم ایران در دوران پهلوی

سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۳۵۹ استانداردهای خاصی را برای پرچم ایران تدوین و تصویب نمود. این استانداردها در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵ مورد بازنگری قرار گرفتند. برخی از استانداردهای پرچم عبارتند از:

  • پرچم از سه رنگ به ترتیب سبز، سفید و قرمز از بالا به پائین است و ارتفاع هر یک از این نوارهای افقی یکسان خواهد بود.
  • علامت جمهوری اسلامی در میانه پرچم و بر روی نوار سفید با رنگ قرمز قرار می گیرد.
  • شعار الله اکبر به تعداد ۲۲ مرتبه در کل به نشانه روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ که روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است، در پرچم ایران با فونت بنایی نوشته می شود. این شعار به تعداد ۱۱ مرتبه بصورت نواری در حد فاصل نوارهای سبز و سفید و ۱۱ مرتبه در حد فاصل نوارهای سفید و قرمز تکرار می شود.
  • حرف الف شعار الله اکبر در نوار بالا در بالای کلمه و در نوار پائین در بالای کلمه قرار می گیرد. این حرف در حد فاصل نوار سفید با نوارهای سبز و قرمز رنگ قرار خواهد گرفت. همچنین در میان جملات الله اکبر نوشته شده در نوارهای بالایی و پائینی به رنگ سفید، در نوار بالا با رنگ سبز و در نوار پائین با رنگ قرمز پر می شود. ایران تخت جمشید

نکته دیگر اینکه در پرچم ایران نشان جمهوری اسلامی که در میانه پرچم قرار می گیرد همان عبارت لا اله الا الله است که بصورت هنرمندانه طراحی گردیده است.

پرچم ایران از سال ۱۳۵۹ تا کنون

پرچم ایران

پرچم ایران

مفهوم و معنی رنگ های پرچم ایران

رنگ پرچم ایران شامل رنگهای سبز، سفید و قرمز است. پرچم سه رنگ از دوران قاجاریه تا کنون در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. رنگ سبز نشانه اسلام و دین رسمی جمهوری اسلامی ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و رنگ قرمز نماد رشادت و دلاوری ایرانیان در طول تاریخ بوده است. نشان ملی جمهوری اسلامی ایران نیز شامل عبارت لا اله الا الله است که توسط دکتر حمید ندیمی گرافیست و دانشیار دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران طراحی گردیده است. این پرچم از سال ۱۳۵۹ هجری شمسی تا کنون مورد استفاده قرار گرفته و تنها در برخی استانداردهای آن تغییرات جزئی به وجود آمده است.

اشیاء و پیکرههای کوچک فلزی بویژه زیورهای طلا و نقره که از زیر خاک یافت شده نشانه رونق هنر فلزکاری در اعصار قدیم ایران زمین است. پس ازحمله اسکندر گجستک تا پنج قرن آثاری پدید آمد که معدودی از آنها بجا مانده و تاثیر شدید هنرهای ولایتی یونان و مایه های رومی در آنها نمودار است. در عهد ساسانیان226 – 640 م. هنرهای بومی دوباره جان گرفت. بقایای کاخهای تیسفون و فیروز آباد نمودار بناهای عظیمی است که از آجر و سنگ ساخته شده بوده و گچبریهای سنگین تالارهای آنها را زینت میداده است. ساختن گنبدهای عظیم بر اطاقهای مربع تاآن زمان ممکن نبود. معماران عهد ایران ساسانی با ابداع طرق جدید از قبیل طاقهای ضربی این مشکل را حل کردند و تحول مهمی در کارمعماری جهان پدید آوردند. در نقشهای برجستهای که پیکرتراشان این عهد
در مکان نقش رستم و طاق بستان بجا گذاشته اند شیوه مستقل بچشم میخورد. در این عهد برجسته کاری بر ظروف طلا و نقره رواج یافت‚ صحنه های شکار‚ تصاویر جانوران و نیز نقش سیمرغ بر ظروف عهد ساسانی فراوان بود. نقشهائی از این قبیل بر پارچه های لطیف ابریشمین نیز می نهادند. پس از حمله اعراب هنر و فرهنگ ایران بتدریج اصالت ایرانی خود را از دست داد ولی با هنر و فرهنگ کشورهای اسلامی در آمیخت و به شکل تازه ای جلوه گر شد. به عبارتی هنر اسلامی را ایرانیان با پشتوانه کهن معماری و فرهنگ غنی خود زنده و جهانی کردند . ایران با اسلام جان گرفت و ایران شد و ایران بدون اسلام پوچ می باشد /

نام‌ ماههای‌ سال‌ در تقویم هخامنشی‌ (پارسی‌ باستان‌) و معادل‌ عیلامی ‌قدیم‌ و عیلامی‌ جدید و بابلی‌ آنها بر اساس‌ کتیبه‌ بیستون‌ و الواح‌ خزانه‌ تخت‌ جمشید

 

ردیف پارسی ‌باستان عیلامی ‌قدیم عیلامی‌ جدید بابلی
1 آدوکَنَیشه زیکلی هَدُوکَنَّش ‌نیِسَنُّو
2 ثُورَ واهَرَ زَرپَکیم ‌تُورمَر اَیّارو
3 ثایگرَچِش ‌هَدَر ساکُورَیزیش ‌سیمَنُّو
4 گَرمَ‌پَده هَلّیمِه ‌کَرمَبتَش دُوئوزو
5 دَرَن‌ باجیش ‌زیلَّتَم ‌تُورنَبزیش ‌آبو
6 کارباشیَش ‌بِلیلیت کَربَشیَش ‌اُولولو
7 باگیَادِش ‌مَنشَرکی بَکِیَتیش تَشریتُو
8 ورکَزَنه ‌لَنکِلی مَرکَشَنَش ‌اَرَهسَمنَه
9 آثریادیه شیبَری هَشییَتیش ‌کیسیلیمُو
10 اَنامَکَه شِرمی ‌هَنمَکَش ‌تِبِتُو
11 ثویووا کوت‌ مَه‌مَه‌ سَمی‌یَمَش ‌شَباتو
12 وییَخنَه‌/وییَخنَه اَشّه‌توک‌پی ‌میَه‌کَنّش ‌اَدّارُو

از سایت های :bargcalendar.com   و iranianpublish.com /// اولین مطلب  سایت persiangulfstudies.com

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 4]